Nazwisko i imię:
Jan Zomojski.
Tytuł:
Abfag Brieff. des Durchfallentigsten Herrn. H. Ioannis Samoisky der Kron Polen Grosskantzier und FeldtOberster an Hertzog Carln zu Sudermanland aussm Feldtlager bey Kockenhausen geschrieben.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1601).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. War. B. [Na s. tyt. maska w rollwerku:] (E3) S ist nun aller Welt bekandt wie Carel von SuderManlandt der Königlichen Mayestat zu Stockholm tewr geschworen hat Er [kustosz]. Różnice wystepują nie tylko na karcie tytułowej, lecz i na jej odwrocie [A1] v., opuszczono ww. 29 i 30, w trzech wierszach wprowadzono poprawki. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6681 8°.
Całość:
Jan Zomojski.
Abfag Brieff. des Durchfallentigsten Herrn. H. Ioannis Samoisky der Kron Polen Grosskantzier und FeldtOberster an Hertzog Carln zu Sudermanland aussm Feldtlager bey Kockenhausen geschrieben.
B. m., b. r. (1601).
w 4ce, k. 4.

War. B. [Na s. tyt. maska w rollwerku:] (E3) S ist nun aller Welt bekandt wie Carel von SuderManlandt der Königlichen Mayestat zu Stockholm tewr geschworen hat Er [kustosz].
Różnice wystepują nie tylko na karcie tytułowej, lecz i na jej odwrocie [A1] v., opuszczono ww. 29 i 30, w trzech wierszach wprowadzono poprawki.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6681 8°.