Nazwisko i imię:
Jan Zomojski.
Tytuł:
Absag Brieff des Durchleuch tigsten Herrn H. Ioannis Samoisky der Kron Polen Grosskantzlers und Feldt Obersten an Hertzog Carln zu Sudermanland aussm Feldtlager bey Kockenhausen geschrieben.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1601).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. War. A. Pismo: antykwa, fraktura; język łaciński i niemiecki. Listewka z ozdobników składanych, inicjały maureskowe, inicjał gotycki; finalik: główka w rollwerku. [Na s. tyt. maska w rollwerku:] (E3) S ist nun aller Welt bekandt wie Carel von SuderManlandt der Königlichen Mayestat zu Stockholmtewr geschworen hat Er wolt sie lassen bey der Kron Schweden sein Gubernation. [Aij r-A3r:] Litterae clarigationis. Illustrmi Dñi D. Ioan. Zamoscii Regni Polon. Cancellarii et Exercituum Generalis Ducis ad Carolum Sudermanniae Ducem. [K.A3r w. 8:] Datum ex Castris ad Kokenhausen 23. Septemb. Anno Dñi 1601. Ioan. Zamosci Regni Polon. Cancel. Supremus Capitaneus. [K. A3v-A[4] r:] Absagbrieff... [ten sam list w wersji niemieckiej]. E. VIII 128. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 26.
Dodatkowe:
Karol IX, książę sudermański, król szwedzki. Jan Zamojski, kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny.
Całość:
Jan Zomojski.
Absag Brieff des Durchleuch tigsten Herrn H. Ioannis Samoisky der Kron Polen Grosskantzlers und Feldt Obersten an Hertzog Carln zu Sudermanland aussm Feldtlager bey Kockenhausen geschrieben.
B. m., b. r. (1601).
w 4ce, k. 4.

War. A. Pismo: antykwa, fraktura; język łaciński i niemiecki.
Listewka z ozdobników składanych, inicjały maureskowe, inicjał gotycki; finalik: główka w rollwerku.
[Na s. tyt. maska w rollwerku:] (E3) S ist nun aller Welt bekandt wie Carel von SuderManlandt der Königlichen Mayestat zu Stockholmtewr geschworen hat Er wolt sie lassen bey der Kron Schweden sein Gubernation.
[Aij r-A3r:] Litterae clarigationis. Illustrmi Dñi D. Ioan. Zamoscii Regni Polon. Cancellarii et Exercituum Generalis Ducis ad Carolum Sudermanniae Ducem.
[K.A3r w. 8:] Datum ex Castris ad Kokenhausen 23. Septemb. Anno Dñi 1601. Ioan. Zamosci Regni Polon. Cancel. Supremus Capitaneus.
[K. A3v-A[4] r:] Absagbrieff... [ten sam list w wersji niemieckiej].
E. VIII 128.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 26.
Karol IX, książę sudermański, król szwedzki.
Jan Zamojski, kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny.