Nazwisko i imię:
Synodys provincialis (Synodus provincialis).
Tytuł:
Synodys provincialis gnesnensis provinciae sub jllustrissimo reverendiss, Domino D. Matthia Łubienski Dei et Apostolicae Sedis Gratiâ Archiepiscopo Gnesnensi Legato Nato, Regni Poloniae Primate et Primo Principe. Varsaviae Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Tertio, Die Octauâ Mensis Nouembris Celebrata. Ibidem, Jn Officina Petri Elert S.R.M. Typographi Anno D. 1646.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Piotr Elert, 1646.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 69. Pismo: antykwa, kursywa. W egz. Bibl. Gdańskiej brak składek L-M4 (zob. egz. Bibl. PAN w Krakowie II 3082), kończy: Decretum [...] in causa Polocensi beatificationis [...] martyris Iozaphat archiep. Polocensis [...], (s. 67-69). Por. E. XXX 133. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 1 8° adl. 24.
Dodatkowe:
Maciej Łubieński, arcybiskup gnieźnieński, prymas. [Google Books:] (Zob.) P. W. Fabisz, Wiadomość o legatach i nuncyuszach apostolskich w dawnej Polsce, Ostrów 1864, s. 248; informacja dostępna [10.10.2010] w Internecie – http://books.google.de/
Całość:
Synodys provincialis (Synodus provincialis).
Synodys provincialis gnesnensis provinciae sub jllustrissimo reverendiss, Domino D. Matthia Łubienski Dei et Apostolicae Sedis Gratiâ Archiepiscopo Gnesnensi Legato Nato, Regni Poloniae Primate et Primo Principe. Varsaviae Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Tertio, Die Octauâ Mensis Nouembris Celebrata. Ibidem, Jn Officina Petri Elert S.R.M. Typographi Anno D. 1646.
Warszawa, druk. Piotr Elert, 1646.
w 4ce, k. 5, s. 69.

Pismo: antykwa, kursywa.
W egz. Bibl. Gdańskiej brak składek L-M4 (zob. egz. Bibl. PAN w Krakowie II 3082), kończy: Decretum [...] in causa Polocensi beatificationis [...] martyris Iozaphat archiep. Polocensis [...], (s. 67-69).
Por. E. XXX 133.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 1 8° adl. 24.
Maciej Łubieński, arcybiskup gnieźnieński, prymas.
[Google Books:] (Zob.) P. W. Fabisz, Wiadomość o legatach i nuncyuszach apostolskich w dawnej Polsce, Ostrów 1864, s. 248; informacja dostępna [10.10.2010] w Internecie – http://books.google.de/