Nazwisko i imię:
Podanie sposobu.
Tytuł:
Podanie sposobu lacnego, do dostania milionv [sic] zlotych gotowych, podczás Seymu przyszłego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1664?).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Propozycja nadania indygenatu 100 osobom za opłatą po 10.000 zł. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] 1. Rzadkie się pokázać mogą przypadki w ktorych by Obywatele Páństwá [sic] iákiego Rzeczpospolitą álbo Pánów swoich dobrowolnie y z ochoty swoiey pośiłkowáć mieli [...]. [Expl.:] 47. Jeżeliby sto Osob spełná nie concurro wáło zostáiąca liczbá niech temu pozwolona będźie [...] niech wolno będźie miánowáć nowych Szláchćicow ná drugim [...] Seymie [...] Czás záś określony dźieśiątká lat poczynáć álbo ráchowáć będzie rowno z drugiemi. Na s. 1-12 nlb. u góry ponad tekstem małe ozdobniki: krzyżyk równoramienny w nawiasach, po bokach żołędzie odwrócone w obie strony. Na s. 12 nlb. u dołu pod końcem tekstu ozdobnik w kształcie rombu z ornamentów i liści. Druk szwabachą. Na egzemplarzu Biblioteki Śląskiej (s. 1 nlb.) pod tytułem dopisano atramentem dwukrotnie datę: 1664. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968. J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 10 8° adl. 17. Biblioteka Śląska: 228317 I.
Dodatkowe:
Druk zawiera projekt nabywania indygenatu drogą kupna ,,in subsidium Reipublicae." Z. Sadowski, Pieniądz a początki upadku Rzeczypospolitej w XVII wieku, Warszawa 1964, s. 344. Ludwik Camerarius (1573-1651), rezydent szwedzki w Niderlandach.
Całość:
Podanie sposobu.
Podanie sposobu lacnego, do dostania milionv [sic] zlotych gotowych, podczás Seymu przyszłego.
B. m., b. r. (ok. 1664?).
w 4ce, k. 6.

Propozycja nadania indygenatu 100 osobom za opłatą po 10.000 zł.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] 1. Rzadkie się pokázać mogą przypadki w ktorych by Obywatele Páństwá [sic] iákiego Rzeczpospolitą álbo Pánów swoich dobrowolnie y z ochoty swoiey pośiłkowáć mieli [...]. [Expl.:] 47. Jeżeliby sto Osob spełná nie concurro wáło zostáiąca liczbá niech temu pozwolona będźie [...] niech wolno będźie miánowáć nowych Szláchćicow ná drugim [...] Seymie [...] Czás záś określony dźieśiątká lat poczynáć álbo ráchowáć będzie rowno z drugiemi. Na s. 1-12 nlb. u góry ponad tekstem małe ozdobniki: krzyżyk równoramienny w nawiasach, po bokach żołędzie odwrócone w obie strony. Na s. 12 nlb. u dołu pod końcem tekstu ozdobnik w kształcie rombu z ornamentów i liści. Druk szwabachą.
Na egzemplarzu Biblioteki Śląskiej (s. 1 nlb.) pod tytułem dopisano atramentem dwukrotnie datę: 1664.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 10 8° adl. 17.
Biblioteka Śląska: 228317 I.
Druk zawiera projekt nabywania indygenatu drogą kupna ,,in subsidium Reipublicae."
Z. Sadowski, Pieniądz a początki upadku Rzeczypospolitej w XVII wieku, Warszawa 1964, s. 344.
Ludwik Camerarius (1573-1651), rezydent szwedzki w Niderlandach.