Nazwisko i imię:
(Lillienhöck Andreas).
Tytuł:
Poloniae oratio habita a Legato Svecico.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1676).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Tyt. nagł.: Ad S. Regiam Majestatem Poloniae oratio habita a legato Svecico. Pismo: antykwa. Nad nagłówkiem tekstu ozdobnik z dwóch żołędzi. Inicjał drzeworytowy, na końcu winieta. Pod skrótem S.R.M ręką W. Schlieffa: Joannem III, pod tytułem: 1676. J. Trypućko, Polonica vetera Upsaliensia […], Uppsala 1958, s. 95 1543 (podaje nazwisko w brzmieniu szwedzkim: Lilliehöök Anders). Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 116.
Dodatkowe:
Jan III Sobieski, król polski. Andrzej Lillienhök (Lilliehöök), poseł króla szwedzkiego Karola XI. Walenty Schlieff, rajca m. Gdańska, uczony bibliofil.
Całość:
(Lillienhöck Andreas).
Poloniae oratio habita a Legato Svecico.
B. m., b. r. (1676).
w 4ce, k. 2.

Tyt. nagł.: Ad S. Regiam Majestatem Poloniae oratio habita a legato Svecico.
Pismo: antykwa. Nad nagłówkiem tekstu ozdobnik z dwóch żołędzi. Inicjał drzeworytowy, na końcu winieta.
Pod skrótem S.R.M ręką W. Schlieffa: Joannem III, pod tytułem: 1676.
J. Trypućko, Polonica vetera Upsaliensia […], Uppsala 1958, s. 95 1543 (podaje nazwisko w brzmieniu szwedzkim: Lilliehöök Anders).

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 116.
Jan III Sobieski, król polski.
Andrzej Lillienhök (Lilliehöök), poseł króla szwedzkiego Karola XI.
Walenty Schlieff, rajca m. Gdańska, uczony bibliofil.