Nazwisko i imię:
Konfederacja.
Tytuł:
Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1792).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. O dostarczanie prowiantu dla wojsk rosyjskich. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Na doniesienie sobie WW. Kommissarzy Powiatowych, iż wiele Wsiów naznaczonego dawnieyszym Paletowaniem dla Woysk Rossyiskich, dotąd Prowiantu i Furażu nie wydaią [...] [Expl.:] Który to Uniwersał [...] rozdrukowanym i po Powiatach rozesłanym przez Kancellaryą swoią mieć chce. Dan na Sessyi Konfederacyiney Dnia 17. Miesiąca Listopada 1792. M. Walewski Marszał. Konf. W. Krak. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224411 III.
Całość:
Konfederacja.
Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego.
B. m., b. r. (1792).
folio, k. 1.

O dostarczanie prowiantu dla wojsk rosyjskich. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Na doniesienie sobie WW. Kommissarzy Powiatowych, iż wiele Wsiów naznaczonego dawnieyszym Paletowaniem dla Woysk Rossyiskich, dotąd Prowiantu i Furażu nie wydaią [...] [Expl.:] Który to Uniwersał [...] rozdrukowanym i po Powiatach rozesłanym przez Kancellaryą swoią mieć chce. Dan na Sessyi Konfederacyiney Dnia 17. Miesiąca Listopada 1792. M. Walewski Marszał. Konf. W. Krak.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224411 III.