Nazwisko i imię:
Journal (Summarischer).
Tytuł:
Summarisches Journal, was sich in währender Belägerung der Stadt Wien in- und ausser deroselben zwischen dem Feind und Belägerten von Tag zu Tag zugetragen. Ordentlich und mit sonderbarem Fleiss beschrieben und in Druck gegeben von einem in gedachter Stadt mit belägert gewesten Hoff-Cantzley-Bedienten.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1683).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Tyt. nagł., pismo: fraktura; inicjał gotycki. [Inc.:] Nachdeme den 12. Julii Kundschafft eingelauffen dass die Türckische Vortrouppen herauffwärts nacher Wien marchiren […]. M. in. wiadomość o zbliżaniu się Jana III z armią polską, o zwycięskiej walce wojska cesarskiego i Polaków z Turkami i wejściu króla polskiego do oswobodzonego miasta. Por. E. XXXII 445 ods. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 56.
Dodatkowe:
Relacja o oblężeniu Wiednia przez armię turecką oraz o zwycięstwie wojsk sojuszniczych pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego 12 1X 1683. W. Sturminger, Bibliographie und Ikonographie der Türkenbelagerungen Wiens 1529 und 1683, Graz-Köln 1955, p. 1659. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1059. Por. poz. 1054, 1055, 1056, 1057, 1682, 1683, 1684. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Summarischer Journal, was sich bei währender Belagerung der Stadt Wien zugetragen hat […], [po 14 IX 1683]. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 7 8° adl. 56) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/10590/
Całość:
Journal (Summarischer).
Summarisches Journal, was sich in währender Belägerung der Stadt Wien in- und ausser deroselben zwischen dem Feind und Belägerten von Tag zu Tag zugetragen. Ordentlich und mit sonderbarem Fleiss beschrieben und in Druck gegeben von einem in gedachter Stadt mit belägert gewesten Hoff-Cantzley-Bedienten.
B. m., b. r. (1683).
w 4ce, k. 4.

Tyt. nagł., pismo: fraktura; inicjał gotycki.
[Inc.:] Nachdeme den 12. Julii Kundschafft eingelauffen dass die Türckische Vortrouppen herauffwärts nacher Wien marchiren […].
M. in. wiadomość o zbliżaniu się Jana III z armią polską, o zwycięskiej walce wojska cesarskiego i Polaków z Turkami i wejściu króla polskiego do oswobodzonego miasta.
Por. E. XXXII 445 ods.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 56.
Relacja o oblężeniu Wiednia przez armię turecką oraz o zwycięstwie wojsk sojuszniczych pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego 12 1X 1683.
W. Sturminger, Bibliographie und Ikonographie der Türkenbelagerungen Wiens 1529 und 1683, Graz-Köln 1955, p. 1659.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1059. Por. poz. 1054, 1055, 1056, 1057, 1682, 1683, 1684.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Summarischer Journal, was sich bei währender Belagerung der Stadt Wien zugetragen hat […], [po 14 IX 1683]. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 7 8° adl. 56) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/10590/