Nazwisko i imię:
Extractum literarum.
Tytuł:
Extractum literarum è Borusia in Hollandiam ad Amicum bonum expeditarum Anno 1659. Mense Februario. Concernentium praesentes persecution.es Evangelicorum per Poloniam […]. Gegeben in Posen 2 January Anno 1659 Ende.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1659).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: dwie szpalty, antykwa z dod. kursywy, fraktura, winieta z głową lisa; język łaciński i niemiecki. Tyt. nagł., na s. tyt. [szp. 2:] Extract eines Schreibens […]. [K. A3 r, szp. 1:] Copia literarum Episcopi Posnaniensis in Majori Polonia ad conspicuum Nobilem Polonum Evangelicum, Dominum Zawacki, ex Polonico idiomate translatarum. [w. 8:] (V3) Enerandus Decanus Krobscensis, Plebanus Poniecensis studió huc ad me venit. [szp. 2:] Copia Schreibens des Possnischen Bisschoffen [...]. [K. A4 r, szp. 1 w. 31:] ... Dabantur Posnaniae 2. Ian. 1659. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 1 8° adl. 49.
Całość:
Extractum literarum.
Extractum literarum è Borusia in Hollandiam ad Amicum bonum expeditarum Anno 1659. Mense Februario. Concernentium praesentes persecution.es Evangelicorum per Poloniam […]. Gegeben in Posen 2 January Anno 1659 Ende.
B. m., b. r. (1659).
w 4ce, k. 4.

Pismo: dwie szpalty, antykwa z dod. kursywy, fraktura, winieta z głową lisa; język łaciński i niemiecki.
Tyt. nagł., na s. tyt. [szp. 2:] Extract eines Schreibens […].
[K. A3 r, szp. 1:] Copia literarum Episcopi Posnaniensis in Majori Polonia ad conspicuum Nobilem Polonum Evangelicum, Dominum Zawacki, ex Polonico idiomate translatarum.
[w. 8:] (V3) Enerandus Decanus Krobscensis, Plebanus Poniecensis studió huc ad me venit.
[szp. 2:] Copia Schreibens des Possnischen Bisschoffen [...].
[K. A4 r, szp. 1 w. 31:] ... Dabantur Posnaniae 2. Ian. 1659.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 1 8° adl. 49.