Nazwisko i imię:
Drews Jan.
Tytuł:
Chwała wielkiego patryarchy, Joachima Swiętego dotąd Manna Zakryta (*). Potokiem bezprzestannych Łask wynurzona, dla większego zaś gorliwym sercom gustu. Herbowną Pilawą osłodzona (*). Zelozyą y wielkim imieniem Jasnie Wielmożnego Iego Mosci pana Stefana z Potoka Potockiego, referendarza koronnego. Zalecona ku Nasyceniu żądz Swiętych. W Krakowie w Druk. Akadem. Roku Pańskiego 1722. (*) Apocal. A Cruce dulcedo. (*) S. Prosper. p. I. C. 38.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka, 1722.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 12, s. 96. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 195.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 4445 adl. 2.
Dodatkowe:
Estr. XV, s. 314 wymienia dziełko Drewsa pt.: Gloria Magni Parentis Joachimi.
Całość:
Drews Jan.
Chwała wielkiego patryarchy, Joachima Swiętego dotąd Manna Zakryta (*). Potokiem bezprzestannych Łask wynurzona, dla większego zaś gorliwym sercom gustu. Herbowną Pilawą osłodzona (*). Zelozyą y wielkim imieniem Jasnie Wielmożnego Iego Mosci pana Stefana z Potoka Potockiego, referendarza koronnego. Zalecona ku Nasyceniu żądz Swiętych. W Krakowie w Druk. Akadem. Roku Pańskiego 1722.
(*) Apocal. A Cruce dulcedo. (*) S. Prosper. p. I. C. 38.
Kraków, Druk. Akademicka, 1722.
w 8ce, k. 12, s. 96.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 195.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 4445 adl. 2.
Estr. XV, s. 314 wymienia dziełko Drewsa pt.: Gloria Magni Parentis Joachimi.