Nazwisko i imię:
Confessio (Confessio Augustana; Karol V Habsburg, cesarz niem.).
Tytuł:
Confessio fidei exhibita invictiss. imp. Carolo V Caesari Aug. in Comitiis Augustae anno MDXXX. Addita est Apologia confessionis, ex primo uetustissimo et autentico exemplari, quod A. D. 1531 in Quarto Witebergae consilio Lutheri et aliorum, Ecclesiae Dei est communicatum, recusa multorum bonorum consilio Regiomonte Borussorum. A. D. 1577. Cum praefatione Iohan, Wigandi episc. Pomezaniensis. Regiomonti Borussiae in off. Georgij Osterbergeri 1577.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 13 nlb., 217 lb. Estr. XIV 355, tłum. pol. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.760.
Całość:
Confessio (Confessio Augustana; Karol V Habsburg, cesarz niem.).
Confessio fidei exhibita invictiss. imp. Carolo V Caesari Aug. in Comitiis Augustae anno MDXXX. Addita est Apologia confessionis, ex primo uetustissimo et autentico exemplari, quod A. D. 1531 in Quarto Witebergae consilio Lutheri et aliorum, Ecclesiae Dei est communicatum, recusa multorum bonorum consilio Regiomonte Borussorum. A. D. 1577. Cum praefatione Iohan, Wigandi episc. Pomezaniensis. Regiomonti Borussiae in off. Georgij Osterbergeri 1577.
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
w 4ce, k. 13 nlb., 217 lb.

Estr. XIV 355, tłum. pol.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.760.