Nazwisko i imię:
Uroczystość (Pamiętna).
Tytuł:
Pamiętna Uroczystosc Nayswiętszey Matki Bolesney Cudami Sławney. w Kościele Járosławskim Societatis Jesu Ukoronowaney. Roku Pańskiego MDCCLVI. Dnia VIII. Września. Pod Jmieniem W. JMci Pana Stefana z Tarnowy Dwernickiego Łowczego y Pisarza Grodzkiego Przemyskiego Pana y Nayosobliwszego Dobrodzieia Ná potomne czasy przyzwoitemi Pochwałami Ozdobiona. Zá dozwoleniem Starszych do Druku Podana Roku Pańskiego MDCCLIX. w Przemyslu w Drukarni J. K. M.
Miejsce i rok wydania:
Przemyśl, druk. Jezuitów, 1759.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 16 (a–b3, C9), s. 32 (A–B8). Dedykowane przez Jana Hulewicza SJ. łowczemu Ziemi Przemyskiej, Stefanowi Dwernickienu. — Na k. C1–C9 łacińskie mowy Feliksa Dunina Rzuchowskiego, Wacława Hieronima Sierakowskiego i Stanisława Popiela. Na s. 1–32 z tytułem nagłówkowym: Kazanie Ná Uroczystosc Koronacyi Nayswiętszey Maryi Bolesney w Kościele Jarosławskim Societatis Jesu Dnia III. Tey Uroczystości Roku Pańskiego MDCCLVI. Miane od X. Jana Hulewicza S. J. S. Teologii Professora Prowincyi Małopolskiey. Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 283.
Lokalizacja:
Wawel (Krasiczyn)
Dodatkowe:
Estr. XVIII, s. 312 (niedokładnie, pod hasłem Hulewicz).
Całość:
Uroczystość (Pamiętna).
Pamiętna Uroczystosc Nayswiętszey Matki Bolesney Cudami Sławney. w Kościele Járosławskim Societatis Jesu Ukoronowaney. Roku Pańskiego MDCCLVI. Dnia VIII. Września. Pod Jmieniem W. JMci Pana Stefana z Tarnowy Dwernickiego Łowczego y Pisarza Grodzkiego Przemyskiego Pana y Nayosobliwszego Dobrodzieia Ná potomne czasy przyzwoitemi Pochwałami Ozdobiona. Zá dozwoleniem Starszych do Druku Podana Roku Pańskiego MDCCLIX. w Przemyslu w Drukarni J. K. M.
Przemyśl, druk. Jezuitów, 1759.
w 8ce, k. 16 (a–b3, C9), s. 32 (A–B8).
Dedykowane przez Jana Hulewicza SJ. łowczemu Ziemi Przemyskiej, Stefanowi Dwernickienu. — Na k. C1–C9 łacińskie mowy Feliksa Dunina Rzuchowskiego, Wacława Hieronima Sierakowskiego i Stanisława Popiela.
Na s. 1–32 z tytułem nagłówkowym: Kazanie Ná Uroczystosc Koronacyi Nayswiętszey Maryi Bolesney w Kościele Jarosławskim Societatis Jesu Dnia III. Tey Uroczystości Roku Pańskiego MDCCLVI. Miane od X. Jana Hulewicza S. J. S. Teologii Professora Prowincyi Małopolskiey.
Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 283.
Wawel (Krasiczyn)
Estr. XVIII, s. 312 (niedokładnie, pod hasłem Hulewicz).