Nazwisko i imię:
Caesar Daniel.
Tytuł:
Oratio Historica qua, enumeratis praecipuis Pomeraniae Principum laudibus [...] Johanni Friderico […] Duci Stettini, Pomeraniae [...] subiectissime parentat; et [...] Barnimo XI, Duci Stettini [...] fratris successori [...] omnia fausta [...] comprecatur [...] Recitata in ill. Pomeraniae Principum Schola, pridie Solennium Exequiarum Stettini 15. Martij celebratarum.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Szczecin, druk. Martin Müller, ok. 1600).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 26. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1157 adl.
Dodatkowe:
[KVK:] Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Exemplar (Stettin: Müller, ca. 1600) mit der Signatur: 6 in: 4"T 2000.
Całość:
Caesar Daniel.
Oratio Historica qua, enumeratis praecipuis Pomeraniae Principum laudibus [...] Johanni Friderico […] Duci Stettini, Pomeraniae [...] subiectissime parentat; et [...] Barnimo XI, Duci Stettini [...] fratris successori [...] omnia fausta [...] comprecatur [...] Recitata in ill. Pomeraniae Principum Schola, pridie Solennium Exequiarum Stettini 15. Martij celebratarum.
B. m., b. r. (Szczecin, druk. Martin Müller, ok. 1600).
w 4ce, k. 26.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1157 adl.
[KVK:] Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Exemplar (Stettin: Müller, ca. 1600) mit der Signatur: 6 in: 4"T 2000.