Nazwisko i imię:
Byliński Izydor.
Tytuł:
Grzesznik Przymuszony albo raczey Nakłoniony, Zbawienną Jezusa radą do pobożnego zycia. to iest Sposob poiednania się z Bogiem Przez dziesięciodniową, á na każdy Dzień po trzy razy, przez pułkwadransową z Nim że, y z samym sobą rozmowę; Zapamiętałym Grzesznikom Wystawiony. Niegdy, przez godnego Opatá Zakonu S. Benedykta Teraz znowu przez iednego z Franciszkanow Kapłana, z Włoskiego ięzyka na Polski Przetłumaczony y na pobożne wielu proźby czwarty raz do druku Podany z Dozwoleniem Zwierzchności. Roku bez przymusu, bo z swoiey dobrey woli; ziednoczonego z naturą ludzką, y pokoy całemu światu przynoszącego Boga. 1751. W Warszawie, w Drukarni J.K. Mośći y Rzeczy Pospolitey, XX. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1751.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 23. [Przed tytułem:] Laudatur Jesus Christus A. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 42.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5293.
Całość:
Byliński Izydor.
Grzesznik Przymuszony albo raczey Nakłoniony, Zbawienną Jezusa radą do pobożnego zycia. to iest Sposob poiednania się z Bogiem Przez dziesięciodniową, á na każdy Dzień po trzy razy, przez pułkwadransową z Nim że, y z samym sobą rozmowę; Zapamiętałym Grzesznikom Wystawiony. Niegdy, przez godnego Opatá Zakonu S. Benedykta Teraz znowu przez iednego z Franciszkanow Kapłana, z Włoskiego ięzyka na Polski Przetłumaczony y na pobożne wielu proźby czwarty raz do druku Podany z Dozwoleniem Zwierzchności. Roku bez przymusu, bo z swoiey dobrey woli; ziednoczonego z naturą ludzką, y pokoy całemu światu przynoszącego Boga. 1751. W Warszawie, w Drukarni J.K. Mośći y Rzeczy Pospolitey, XX. Scholarum Piarum.
Warszawa, druk. Pijarów, 1751.
w 8ce, k. 23.

[Przed tytułem:] Laudatur Jesus Christus A.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 42.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5293.