Nazwisko i imię:
(Branicki Franciszek Ksawery).
Tytuł:
Krotka Odpowiedz z strony UUr: Officyalistow Skarbu Koronnego, na Replikę W. Franciszka Xawerego Branickiego Hetmana Wielkiego Koronnego, Dobr Lisianki z przyległościami Dziedzica względem Dobr Klucza Olchowieckiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1780).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Nie iest potrzebą UUr: Officyalistow Skarbu Koronnego odpowiadać W. Hetmanowi, bozdowodnie utrzymuiącemu, iż Olchowiec [...] [Expl.:] [...] UUr: Officyalistowie Skarbu Koronnego o przychylenie się do zaniesionych konkluzji upraszaią. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224395 III.
Całość:
(Branicki Franciszek Ksawery).
Krotka Odpowiedz z strony UUr: Officyalistow Skarbu Koronnego, na Replikę W. Franciszka Xawerego Branickiego Hetmana Wielkiego Koronnego, Dobr Lisianki z przyległościami Dziedzica względem Dobr Klucza Olchowieckiego.
B. m., b. r. (ok. 1780).
folio, k. 2.

Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Nie iest potrzebą UUr: Officyalistow Skarbu Koronnego odpowiadać W. Hetmanowi, bozdowodnie utrzymuiącemu, iż Olchowiec [...] [Expl.:] [...] UUr: Officyalistowie Skarbu Koronnego o przychylenie się do zaniesionych konkluzji upraszaią.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224395 III.