Nazwisko i imię:
(Szukiewicz Antoni, Szukiewicz Benedykta z Siekluckich).
Tytuł:
Wykład Sprawy W.W. Imćiow Antoniego y Benedykty z Siekluckich Szukiéwiczow Kapitanów Regimentu Pieszego Buławy W.W.X. Lit. Z W. Imć Panem Janem Siekluckim Woyskowiczem Powiatu Lidzkiego. Tudzież I. XX. Karmelitami Zołudz. WW. Ważyńskiemi, Sawaniewskim y dalszemi.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (po 1750).
Opis/komentarz:
folio, k. 3. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Dowodzi incapacitatem przez wszystkie lata aż do śmierci s.p. Benedykta Siekluckiego, oraz nieważności Dokumentów od niego przez I.P. Antoniego Siekluckiego wystaranych [...] [Expl.:] Concluditur zatym iż od młodości swey y przez wiek cały Benedykt Sieklucki był incapax, y incapax umarł: ex eo wszystkie od niego wyprokurowane zapisy nikczemności podpaść muszą, percensequens [...] Kalkulacya [...] z possessyi Bozozowca [sic: zamiast Brzozowca] zdana być powinne. Druk antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224632 III.
Całość:
(Szukiewicz Antoni, Szukiewicz Benedykta z Siekluckich).
Wykład Sprawy W.W. Imćiow Antoniego y Benedykty z Siekluckich Szukiéwiczow Kapitanów Regimentu Pieszego Buławy W.W.X. Lit. Z W. Imć Panem Janem Siekluckim Woyskowiczem Powiatu Lidzkiego. Tudzież I. XX. Karmelitami Zołudz. WW. Ważyńskiemi, Sawaniewskim y dalszemi.
B. m., b. r. (po 1750).
folio, k. 3.

Tytuł nagłówkowy.
[Inc.:] Dowodzi incapacitatem przez wszystkie lata aż do śmierci s.p. Benedykta Siekluckiego, oraz nieważności Dokumentów od niego przez I.P. Antoniego Siekluckiego wystaranych [...] [Expl.:] Concluditur zatym iż od młodości swey y przez wiek cały Benedykt Sieklucki był incapax, y incapax umarł: ex eo wszystkie od niego wyprokurowane zapisy nikczemności podpaść muszą, percensequens [...] Kalkulacya [...] z possessyi Bozozowca [sic: zamiast Brzozowca] zdana być powinne.
Druk antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224632 III.