Nazwisko i imię:
Stosza Łukasz.
Tytuł:
Złote zniwo cnot y honoru Wielmoznego Iegomosci Pana Kazimierza Ludwika Rysinskiego straznika woiewodztwa witebskiego, porucznika J.K.M. znaku petyhorskiego: przy walnym pogrzebowym akćie z pola pobożnego życia do herbownego brogu kaznodźieyską elaboracyą zebrane, roku 1745. dnia 25. oktobra: a na wieczną konserwacyą kochaiącemu oyca synowi [...] panu Piotrowi Rysinskiemu staroscie ryndzinskiemu jako dźiedźicznym należące prawem, oddane przez x. Łukasza Stoszę Societatis Iesu. Wilno, w druk. J.K.M.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk Akademicka (Jezuitów), (1745).
Opis/komentarz:
folio, k. 19. Źródło: K. Čepienė, I. Petrauskienė, Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai: 1576-1805, Wilno 1979, poz. 2832.
Lokalizacja:
Wilno, Biblioteka Narodowa Litwy.
Całość:
Stosza Łukasz.
Złote zniwo cnot y honoru Wielmoznego Iegomosci Pana Kazimierza Ludwika Rysinskiego straznika woiewodztwa witebskiego, porucznika J.K.M. znaku petyhorskiego: przy walnym pogrzebowym akćie z pola pobożnego życia do herbownego brogu kaznodźieyską elaboracyą zebrane, roku 1745. dnia 25. oktobra: a na wieczną konserwacyą kochaiącemu oyca synowi [...] panu Piotrowi Rysinskiemu staroscie ryndzinskiemu jako dźiedźicznym należące prawem, oddane przez x. Łukasza Stoszę Societatis Iesu. Wilno, w druk. J.K.M.
Wilno, druk Akademicka (Jezuitów), (1745).
folio, k. 19.

Źródło: K. Čepienė, I. Petrauskienė, Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai: 1576-1805, Wilno 1979, poz. 2832.
Wilno, Biblioteka Narodowa Litwy.