Nazwisko i imię:
(Schnee Andreas).
Tytuł:
Nobilissimi florentissimi viri-juvenis [...] Andreae Schnee et [...] virginis Elisabethae [...] viri [...] Nicolai Schultes filiae festivitati gamicae adplaudunt tecti nominis, aperti pectoris amici. Elbingae, typ. Achatii Corellii 1651.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1651.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pisali: Benedictus Viritius, Modestinus Myrander, Reimundus Sassius i in. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6071.
Całość:
(Schnee Andreas).
Nobilissimi florentissimi viri-juvenis [...] Andreae Schnee et [...] virginis Elisabethae [...] viri [...] Nicolai Schultes filiae festivitati gamicae adplaudunt tecti nominis, aperti pectoris amici. Elbingae, typ. Achatii Corellii 1651.
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1651.
w 4ce, k. 2.

Pisali: Benedictus Viritius, Modestinus Myrander, Reimundus Sassius i in.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6071.