Nazwisko i imię:
Publicandum.
Tytuł:
Publicandum [Obwieszczenie o podpisaniu Konwencji w sprawie rozbioru Polski].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Berlin, 1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. Obwieszczenie o podpisaniu Konwencji w sprawie rozbioru Polski przez trzy rządy zaborcze w Petersburgu 15/26 stycznia 1797 roku. [Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Nayjaśnieszy Krol Pruski Pan nasz naymiłościwszy i Nayjaśniejszy Imperator wszech Rossyi pod datą 15/26. Stycznia roku bieżącego zawarłszy w Peterzburgu Konwencyą osobną względem rożnych przedmiotow ściągających się do podziału całkowitego krajow bywszey Rzeczypospolitey Polskiey [...]. [Na końcu:] (Dań w Berlinie d. 15. Września 1797 za wyraźnym Nayjaśnieyszego Krola JMci rozkazem. [Podpisy:] Alvensleben. Haugwitz). [Inc.:] Nayjaśnieyszy Krol Pruski [...] i Nayjaśnieyszy Imperator wszech Rossyi pod datą 15/26 Stycznia roku bieżącego zawarłszy w Peterzburgu Konwencyą [...] względem [...] podziału całkowitego krajow bywszey Rzeczypospolitey Polskiey [...]. [Expl.:] Ninieysze Publicandum dla większego waloru od Ministrow Stanu i Gabinetu jest podpisane i pieczęć krolewska nań wycisniona. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235185 III.
Dodatkowe:
Data wydania: po 15 IX 1797. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 681. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235185 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39892/_index.djvu (Por.) [KVK:] Online-Ausg. Publicandum. Nayjaśnieyszy Krol Pruski Pan nasz naymiłościwszy i Nayjaśnieyszy Imperator wszech Rossyi pod data̜ 15/20 Stycznia roku […], Dań w Berlinie d. 15. Września 1797, [Berlin: Decker, 1797]. SBB-PK Berlin, Signatur: 95 in: 2"An 8630-11 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN647156792
Całość:
Publicandum.
Publicandum [Obwieszczenie o podpisaniu Konwencji w sprawie rozbioru Polski].
B. m., b. r. (Berlin, 1797).
folio, k. 4.

Obwieszczenie o podpisaniu Konwencji w sprawie rozbioru Polski przez trzy rządy zaborcze w Petersburgu 15/26 stycznia 1797 roku.
[Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Nayjaśnieszy Krol Pruski Pan nasz naymiłościwszy i Nayjaśniejszy Imperator wszech Rossyi pod datą 15/26. Stycznia roku bieżącego zawarłszy w Peterzburgu Konwencyą osobną względem rożnych przedmiotow ściągających się do podziału całkowitego krajow bywszey Rzeczypospolitey Polskiey [...].
[Na końcu:] (Dań w Berlinie d. 15. Września 1797 za wyraźnym Nayjaśnieyszego Krola JMci rozkazem. [Podpisy:] Alvensleben. Haugwitz). [Inc.:] Nayjaśnieyszy Krol Pruski [...] i Nayjaśnieyszy Imperator wszech Rossyi pod datą 15/26 Stycznia roku bieżącego zawarłszy w Peterzburgu Konwencyą [...] względem [...] podziału całkowitego krajow bywszey Rzeczypospolitey Polskiey [...]. [Expl.:] Ninieysze Publicandum dla większego waloru od Ministrow Stanu i Gabinetu jest podpisane i pieczęć krolewska nań wycisniona.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235185 III.
Data wydania: po 15 IX 1797.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 681.
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235185 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39892/_index.djvu
(Por.) [KVK:] Online-Ausg. Publicandum. Nayjaśnieyszy Krol Pruski Pan nasz naymiłościwszy i Nayjaśnieyszy Imperator wszech Rossyi pod data̜ 15/20 Stycznia roku […], Dań w Berlinie d. 15. Września 1797, [Berlin: Decker, 1797]. SBB-PK Berlin, Signatur: 95 in: 2"An 8630-11 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN647156792