Nazwisko i imię:
Coler Christoph (Colerus Christophorus).
Tytuł:
Laudatio honori et memoriae V. CL. Martini Optii paulò post obitum ejus A. MDC.XXXIX. in Actu apud Vratislavienses publico solenniter dicta à Christophoro Colero, praeter continuam Opitianae vitae narrationem complectens multorum quoque Principum atque celebrium Virorum, cum quibus Opitio consuetudo et amicitia fuit, memorabiles notitias. Publici juris fecit Melchior Weise Greiffenberga-Siles. Lipsiae, Sumptibus Philippi Fuhrmanni imprimebat Johannes Wittigau A. 1665 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Leipzig, druk. Johann Wittigau, 1665.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 74, 2 nlb. Pismo: antykwa, kursywa łacińska i grecka. K. tyt. v: Dedykacja Melchiora Weise dla dygnitarzy m. Wrocławia: Viris Magnificis [...] Dn. Christiano Hofmanno ab Hofmanswaldau [...] Reip. Vratislaviensis Senatori Consulari [...] Johanni Burghardo a Lowenburg [i in.]. Na k.)(2: Lectori Benevolo – posłowie Melchiora Weise oraz: Index Heroum et Virorum Doctorum, quorum in hoc Panegyrico fit mentio. Przed k. tyt. sztych – portret M. Opitza, podpis: J. B. Paravicinus fecit. W drugim i trzecim egzemplarzu brak sztychu. Na s. 1 cyfra paginacji w odwróconym nawiasie między dwoma ozdobnikami w kształcie żołędzi, pod nią winieta z ozdobników składanych, na s. 7 finalik z trzech żołędzi, w tekście inicjały florystyczne. W trzecim egzempl. na k. tyt.: Melchior Weise Greiffenbergensis-Siles. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Uph. q 535. Biblioteka Gdańska PAN: Ab 13 8º adl. 38. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 8 8º adl. 14.
Dodatkowe:
Jan Burghard, rajca m. Wrocławia. Krzysztof Coler (1602-1658), profesor i conrector gimnazjum we Wrocławiu, autor utworów panegirycznych. Krzysztof Hofmann, rajca m. Wrocławia. Marcin Opitz, poeta, historiograf polski XVII w. Melchior Weise, z Gryfowa Śląskiego, uczeń K. Colera. [KVK:] Schlüsselseiten des Titels: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (Halle, Saale). Exemplar mit der Signatur: Pon IId 1094 – http://www.gbv.de/vd/vd17/3:646483F Nicht identisch mit VD17 1:048932P und VD17 23:000372R (Druckvarianzen auf dem Titelbl., abweichende Stellung der Zeile: "Publici iuris fecit"). [KVK:] Volltext 2007 digitalisiert von: HAB Wolfenbüttel. Signatur: M: Db 3391 – http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/db-3391
Całość:
Coler Christoph (Colerus Christophorus).
Laudatio honori et memoriae V. CL. Martini Optii paulò post obitum ejus A. MDC.XXXIX. in Actu apud Vratislavienses publico solenniter dicta à Christophoro Colero, praeter continuam Opitianae vitae narrationem complectens multorum quoque Principum atque celebrium Virorum, cum quibus Opitio consuetudo et amicitia fuit, memorabiles notitias. Publici juris fecit Melchior Weise Greiffenberga-Siles. Lipsiae, Sumptibus Philippi Fuhrmanni imprimebat Johannes Wittigau A. 1665 [rz.].
Leipzig, druk. Johann Wittigau, 1665.
w 4ce, k. 1, s. 74, 2 nlb.

Pismo: antykwa, kursywa łacińska i grecka.
K. tyt. v: Dedykacja Melchiora Weise dla dygnitarzy m. Wrocławia: Viris Magnificis [...] Dn. Christiano Hofmanno ab Hofmanswaldau [...] Reip. Vratislaviensis Senatori Consulari [...] Johanni Burghardo a Lowenburg [i in.].
Na k.)(2: Lectori Benevolo – posłowie Melchiora Weise oraz: Index Heroum et Virorum Doctorum, quorum in hoc Panegyrico fit mentio.
Przed k. tyt. sztych – portret M. Opitza, podpis: J. B. Paravicinus fecit. W drugim i trzecim egzemplarzu brak sztychu.
Na s. 1 cyfra paginacji w odwróconym nawiasie między dwoma ozdobnikami w kształcie żołędzi, pod nią winieta z ozdobników składanych, na s. 7 finalik z trzech żołędzi, w tekście inicjały florystyczne.
W trzecim egzempl. na k. tyt.: Melchior Weise Greiffenbergensis-Siles.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Uph. q 535.
Biblioteka Gdańska PAN: Ab 13 8º adl. 38.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 8 8º adl. 14.
Jan Burghard, rajca m. Wrocławia.
Krzysztof Coler (1602-1658), profesor i conrector gimnazjum we Wrocławiu, autor utworów panegirycznych.
Krzysztof Hofmann, rajca m. Wrocławia.
Marcin Opitz, poeta, historiograf polski XVII w.
Melchior Weise, z Gryfowa Śląskiego, uczeń K. Colera.
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (Halle, Saale). Exemplar mit der Signatur: Pon IId 1094 – http://www.gbv.de/vd/vd17/3:646483F
Nicht identisch mit VD17 1:048932P und VD17 23:000372R (Druckvarianzen auf dem Titelbl., abweichende Stellung der Zeile: "Publici iuris fecit").
[KVK:] Volltext 2007 digitalisiert von: HAB Wolfenbüttel. Signatur: M: Db 3391 – http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/db-3391