Nazwisko i imię:
Wyskitcjusz Paweł.
Tytuł:
Żywot, dzieie, y cuda błogosławionego Ezaiasza Bonara, doktora w pismie s. Zakonu Oycow Pustelnikow s. Augustyna. Przez Oyca Pawla Wyskitcyusza, S. Theol. Licent. tegoż Zakonu, pilnie napisane y do Druku podane. Z dozwoleniem Starszych. Kraków, W Druk. Mikołaja Loba 1610.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaj Lob, 1610.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 26. Na odwr. k. tyt. wiersz z herbem pt.: Na herb ich Mości pp. Herbortow, na nast. stronie: „Na herb ich Mości pp. Zebrzydowskich”. Wiersze podp. M. Bielawski. Na str. r. (przy sygn. C3) dedyk. autora: [...] Dorocie z Fulsztyna Herbortownie Zebrzydowskiey, Woiewodziney Generalney Krakowskiey, Sniatyńskiey, etc, etc. Starościney, etc. Paniey swey wielce Miłośćiwey. Druk piękny, k. tyt. w ramce z ozdobn. Wszystkie strony egzempl. ujęte w ramki u góry i od brzegu w linie podwójne, inicjały. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.333.
Całość:
Wyskitcjusz Paweł.
Żywot, dzieie, y cuda błogosławionego Ezaiasza Bonara, doktora w pismie s. Zakonu Oycow Pustelnikow s. Augustyna. Przez Oyca Pawla Wyskitcyusza, S. Theol. Licent. tegoż Zakonu, pilnie napisane y do Druku podane. Z dozwoleniem Starszych. Kraków, W Druk. Mikołaja Loba 1610.
Kraków, druk. Mikołaj Lob, 1610.
w 4ce, k. 6, s. 26.

Na odwr. k. tyt. wiersz z herbem pt.: Na herb ich Mości pp. Herbortow, na nast. stronie: „Na herb ich Mości pp. Zebrzydowskich”. Wiersze podp. M. Bielawski. Na str. r. (przy sygn. C3) dedyk. autora: [...] Dorocie z Fulsztyna Herbortownie Zebrzydowskiey, Woiewodziney Generalney Krakowskiey, Sniatyńskiey, etc, etc. Starościney, etc. Paniey swey wielce Miłośćiwey. Druk piękny, k. tyt. w ramce z ozdobn. Wszystkie strony egzempl. ujęte w ramki u góry i od brzegu w linie podwójne, inicjały.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.333.