Nazwisko i imię:
(Voigt Balthasar).
Tytuł:
Calendae Januariae auspicantes annum a nato Christo Theanthropo [gr.] 1651 [rz.] devoto studio celebratae, et gratulabundo animo oblatae Summis suis Dnn: ac Patronis a […]. [Elbląg 1651].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Elbląg, druk. Achacy Korel st.?, 1651).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Autor dedyk. 14 osobom: Israeli Hoppio, Sigism. Meienreis, Michaeli Siefert i in. Na s. tyt. wiersz. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.474.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 103.
Całość:
(Voigt Balthasar).
Calendae Januariae auspicantes annum a nato Christo Theanthropo [gr.] 1651 [rz.] devoto studio celebratae, et gratulabundo animo oblatae Summis suis Dnn: ac Patronis a […]. [Elbląg 1651].
B. m., b. r. (Elbląg, druk. Achacy Korel st.?, 1651).
w 4ce, k. 4.

Autor dedyk. 14 osobom: Israeli Hoppio, Sigism. Meienreis, Michaeli Siefert i in. Na s. tyt. wiersz.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.474.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 103.