Nazwisko i imię:
(Voget Peter).
Tytuł:
Heyraths-Reimen auff den hochzeitlichen Freuden-Tag des [...] Johann Salomons Ihr Churfs. Durchl. zu Brandenburg gewesenen wolbestalten Lieutenants mit der [...] Ufsula des [...] Urbani Lübbekens wolverdieneten Bürgemeisters der Stadt Schlawe [...] Tochter welcher den 25 Novembr. Altes Kalenders Anno 1661 [rz.] in Schlawe begangen ward verfertiget und übergesand aus Dantzig von [...]. Dantzig, Gedr. bey Dav; Fried. Rheten 1661 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1661.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Wiersze niem. i łac. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5149.
Całość:
(Voget Peter).
Heyraths-Reimen auff den hochzeitlichen Freuden-Tag des [...] Johann Salomons Ihr Churfs. Durchl. zu Brandenburg gewesenen wolbestalten Lieutenants mit der [...] Ufsula des [...] Urbani Lübbekens wolverdieneten Bürgemeisters der Stadt Schlawe [...] Tochter welcher den 25 Novembr. Altes Kalenders Anno 1661 [rz.] in Schlawe begangen ward verfertiget und übergesand aus Dantzig von [...]. Dantzig, Gedr. bey Dav; Fried. Rheten 1661 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1661.
w 4ce, k. 4.

Wiersze niem. i łac.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5149.