Nazwisko i imię:
(Schreiber Johann, Gericke Christoph).
Tytuł:
Epicedion hoc in luctuosum dulcissimi filioli obitum viri [...] Alberti Linemanni [...] Hospitis et Patroni sui plurimum venerandi. Regiomonti, Typ. Joh. Reusneri 1649 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1649.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4800.
Całość:
(Schreiber Johann, Gericke Christoph).
Epicedion hoc in luctuosum dulcissimi filioli obitum viri [...] Alberti Linemanni [...] Hospitis et Patroni sui plurimum venerandi. Regiomonti, Typ. Joh. Reusneri 1649 [rz.].
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1649.
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4800.