Nazwisko i imię:
Herlitz David, Crüger Peter.
Tytuł:
Recompenss des Frühstücks so D. David Herlicius M. Petro Krügern angefertiget. Daneben ein Hemerologium perpetuum, das ist Ein Immerwehrender Almanach sampt dessen Ausslegung und Gebrauch. Gestellet durch M. Petrum Krüger. Dantzigk, bey Andreas Hünefeldt, zu Ende des 1617 J.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1617.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 24. [Zawiera:] Hemerologium perpetuum, Das ist: Ein Immerwehrender Allmanach […]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5617.
Całość:
Herlitz David, Crüger Peter.
Recompenss des Frühstücks so D. David Herlicius M. Petro Krügern angefertiget. Daneben ein Hemerologium perpetuum, das ist Ein Immerwehrender Almanach sampt dessen Ausslegung und Gebrauch. Gestellet durch M. Petrum Krüger. Dantzigk, bey Andreas Hünefeldt, zu Ende des 1617 J.
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1617.
w 4ce, k. 24.

[Zawiera:] Hemerologium perpetuum, Das ist: Ein Immerwehrender Allmanach […].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5617.