Nazwisko i imię:
Herden Jacobus.
Tytuł:
Das Küssen wolte bey glücklich geschlossener Ehe des [...] Kersten Harringks [...] mit der Catharina von Haussen des [...] Johann von Haussens [...] Tochter, den 2. Februarii A. 1700. Thorn, gedr. in Raths Druckerey [1700].
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.III.703.
Całość:
Herden Jacobus.
Das Küssen wolte bey glücklich geschlossener Ehe des [...] Kersten Harringks [...] mit der Catharina von Haussen des [...] Johann von Haussens [...] Tochter, den 2. Februarii A. 1700. Thorn, gedr. in Raths Druckerey [1700].
Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
folio, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.III.703.