Nazwisko i imię:
Hartlieb‭ ‬Georgius.
Tytuł:
Ein hochnöhtiger nützlicher Tractat von Rechtschaffener Heiligung und Feyrung unsers Christlichen Sabbath-Tages. Elbing,‭ ‬bey Wendel Bodenhausen Erben‭ ‬1624.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., 1624.
Opis/komentarz:
w 4ce, k.‭ ‬14.‭ Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu:‭ ‬Pol.7.II.606.
Całość:
Hartlieb‭ ‬Georgius.
Ein hochnöhtiger nützlicher Tractat von Rechtschaffener Heiligung und Feyrung unsers Christlichen Sabbath-Tages. Elbing,‭ ‬bey Wendel Bodenhausen Erben‭ ‬1624.
Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., 1624.
w 4ce, k.‭ ‬14.‭

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu:‭ ‬Pol.7.II.606.