Nazwisko i imię:
(Harring Herman, Schaden Michael).
Tytuł:
Bey des ehrengeachten [...] Kersten Harringks [...] mit der [...] Catharina von Haussen, des [...] Johann von Haussen [...] Tochter, den 2. Februarii A. 1700 in Thorn begangenem erfreulichen Hochzeit Fest wünschten Glück Innen-benante Freunde. Thorn, gedr. in Raths Druckerey [1700].
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.III.705 adl.
Całość:
(Harring Herman, Schaden Michael).
Bey des ehrengeachten [...] Kersten Harringks [...] mit der [...] Catharina von Haussen, des [...] Johann von Haussen [...] Tochter, den 2. Februarii A. 1700 in Thorn begangenem erfreulichen Hochzeit Fest wünschten Glück Innen-benante Freunde. Thorn, gedr. in Raths Druckerey [1700].
Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
folio, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.III.705 adl.