Nazwisko i imię:
Hanff Joachim.
Tytuł:
In P. Virgilii Maronis priores quatuor libros Aeneidos. M. Joachimi Hanffii [...] praelectiones grammaticam, logicam, rhetoricam et poeticam textus analysin breviter monstrantes. Eiusdem Hanffii Fabularum aliquot poeticarum Mythologiae. In usum studiosae juventutis labore, studio et impensis Joannis Martini, Scholae Marianae Dantisci Rectoris nunc primum in lucem editae. Dantisci, typis Andreae Hünefelds 1611 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1611.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 176. [Zawiera:] Praefatio Jo. Martini, In incl. Republica Dantiscana Scabinorum collegio. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.278.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels: SBB-PK Berlin. Signantur: Wd 1880 – http://www.gbv.de/vd/vd17/1:043334Z [KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: Wd 1880 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=40186
Całość:
Hanff Joachim.
In P. Virgilii Maronis priores quatuor libros Aeneidos. M. Joachimi Hanffii [...] praelectiones grammaticam, logicam, rhetoricam et poeticam textus analysin breviter monstrantes. Eiusdem Hanffii Fabularum aliquot poeticarum Mythologiae. In usum studiosae juventutis labore, studio et impensis Joannis Martini, Scholae Marianae Dantisci Rectoris nunc primum in lucem editae. Dantisci, typis Andreae Hünefelds 1611 [rz.].
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1611.
w 8ce, k. 8, s. 176.

[Zawiera:] Praefatio Jo. Martini, In incl. Republica Dantiscana Scabinorum collegio.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.278.
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels: SBB-PK Berlin. Signantur: Wd 1880 – http://www.gbv.de/vd/vd17/1:043334Z
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: Wd 1880 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=40186