Nazwisko i imię:
(Hamel Daniel, Hammen Ludovicus von).
Tytuł:
Viro plurimum Reverendo [...] Aegidio Strauchio, SS. Theologiae Doctori Celeberrimo [...] Felicissima gravissimorum Munerum auspicia gratulari voluerunt observantissimi Maecenatis [...] Cultures. Gedani, Typis Simonis Reinigeri.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Szymon Reiniger, b. r. (ok. 1650).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.697.
Całość:
(Hamel Daniel, Hammen Ludovicus von).
Viro plurimum Reverendo [...] Aegidio Strauchio, SS. Theologiae Doctori Celeberrimo [...] Felicissima gravissimorum Munerum auspicia gratulari voluerunt observantissimi Maecenatis [...] Cultures. Gedani, Typis Simonis Reinigeri.
Gdańsk, druk. Szymon Reiniger, b. r. (ok. 1650).
folio, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.697.