Nazwisko i imię:
Winter Christoph.
Tytuł:
Fabrilium Silesiae Officinarum Fodinarumq[ue] Descriptio Et Denotatio Brevis. Vratislaviae. In Officina Typographica Iohannis Scharffenberg. [M.D.] LXXXII.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Jan Scharffenberg, 1582.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 7. Źródło: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005.
Lokalizacja:
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 1 Re 1271.
Dodatkowe:
Estreicher XXXIII 54 (niedokładnie). Proweniencja: Bibliotheca Bernhardiana Vratislaviensis, Stadtbibliothek Breslau, Bibliotheca Regia Berolinensis. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Christoph Winter, Fabrilium Silesiae officinarum fodinarumq. […]. Vratislaviae: in officina typographica Iohannis Scharffenberg, 1582. Brak k. B4 (ostatniej, czystej). Burb. Scharff. 283. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 358796; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Winter Christoph.
Fabrilium Silesiae Officinarum Fodinarumq[ue] Descriptio Et Denotatio Brevis. Vratislaviae. In Officina Typographica Iohannis Scharffenberg. [M.D.] LXXXII.
Wrocław, druk. Jan Scharffenberg, 1582.
w 4ce, k. 7.

Źródło: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005.
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 1 Re 1271.
Estreicher XXXIII 54 (niedokładnie).
Proweniencja: Bibliotheca Bernhardiana Vratislaviensis, Stadtbibliothek Breslau, Bibliotheca Regia Berolinensis.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Christoph Winter, Fabrilium Silesiae officinarum fodinarumq. […]. Vratislaviae: in officina typographica Iohannis Scharffenberg, 1582. Brak k. B4 (ostatniej, czystej). Burb. Scharff. 283. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 358796; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21