Nazwisko i imię:
Grossmann Friedrich.
Tytuł:
Die Perle der Liebe wolte bey des [...] Kersten Harringks [...] mit der [...] Katharina von Haussen glücklich geschlossener Ehe den 2. Februarii, Anno 1700 schuldigst entwerffen Friedrich Grossmann von Fraustadt aus Polen. Thorn, Raths Druckerey [1700].
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.III.706.
Całość:
Grossmann Friedrich.
Die Perle der Liebe wolte bey des [...] Kersten Harringks [...] mit der [...] Katharina von Haussen glücklich geschlossener Ehe den 2. Februarii, Anno 1700 schuldigst entwerffen Friedrich Grossmann von Fraustadt aus Polen. Thorn, Raths Druckerey [1700].
Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.8.III.706.