Nazwisko i imię:
Grawer Albert (Grauerus Albertus).
Tytuł:
Harmonia praecipuorum Calvinianorum et Photinianorum. Hoc est, evidens demonstratio, qua recentiores Photinianos salvis multis D. Conradi Vorstii, professoris Leidensis, et aliorum quorundam Doctorum Calvinianorum hypothesibus et sacrae scripturae interpretationibus solide et sufficienter refutari non posse oculariter docetur, scripta solius veritatis amore ab [...]. Jenae Typis Henrici Rauchmauls 1613.
Miejsce i rok wydania:
Jena, druk. Heinrich Rauchmaul, 1613.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 52. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5674.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: 4 Polem. 2304 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:112955R_001,800,600
Całość:
Grawer Albert (Grauerus Albertus).
Harmonia praecipuorum Calvinianorum et Photinianorum. Hoc est, evidens demonstratio, qua recentiores Photinianos salvis multis D. Conradi Vorstii, professoris Leidensis, et aliorum quorundam Doctorum Calvinianorum hypothesibus et sacrae scripturae interpretationibus solide et sufficienter refutari non posse oculariter docetur, scripta solius veritatis amore ab [...]. Jenae Typis Henrici Rauchmauls 1613.
Jena, druk. Heinrich Rauchmaul, 1613.
w 4ce, k. 1, s. 52.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5674.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: 4 Polem. 2304 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:112955R_001,800,600