Nazwisko i imię:
Fuhrmann Stephan (Fuhrmann Stephanus).
Tytuł:
Neuer und Alter Zeit-Schreib-Haus- und Kunst-Kalender [...] über das Jahr [...] 1675 [rz.]. Franckfurt am Mayn, Gedr. u. verl. Balth. Chr. Wust [1674].
Miejsce i rok wydania:
Frankfurt a. M., druk. Balthasar Christoph Wust st., (1674).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 17. [Zawiera:] kalendarz (k. 17) oraz Cal-s Erleuterurng (k. 13). K. tyt. jak przy kal. z r. 1664, k. 2 dedyk. Janowi III [Sobieskiemu]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6304.
Całość:
Fuhrmann Stephan (Fuhrmann Stephanus).
Neuer und Alter Zeit-Schreib-Haus- und Kunst-Kalender [...] über das Jahr [...] 1675 [rz.]. Franckfurt am Mayn, Gedr. u. verl. Balth. Chr. Wust [1674].
Frankfurt a. M., druk. Balthasar Christoph Wust st., (1674).
w 4ce, k. 17.

[Zawiera:] kalendarz (k. 17) oraz Cal-s Erleuterurng (k. 13). K. tyt. jak przy kal. z r. 1664, k. 2 dedyk. Janowi III [Sobieskiemu].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6304.