Nazwisko i imię:
Fuhrmann Stephan (Fuhrmann Stephanus).
Tytuł:
Almanach auff das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt unsers Heylandes Jesu Christi 1649 [rz.]. New und Alt beneben dem Römischen und einem besondern Haus-Calender [...]. Lüneburg, gedr. u. verlegt durch Johann und Heinrich die Sternen und werden verkaufft in Dantzig, bey Andreas Schimmeln [1648].
Miejsce i rok wydania:
Lüneburg, druk. Johann i Heinrich Stern, (1648).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16. [Zawiera kalendarz z dedyk.:] Denen Bürgermeistern und gantzem Raht der Stadt Dantzig [k. 16] oraz Eikon ton mellonton Endechomenon [gr.] oder Astrologisches Bedencken im J. MDCXLIX (s. 36), również z dedyk. burm. i radzie m. Gdańska. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6303.
Całość:
Fuhrmann Stephan (Fuhrmann Stephanus).
Almanach auff das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt unsers Heylandes Jesu Christi 1649 [rz.]. New und Alt beneben dem Römischen und einem besondern Haus-Calender [...]. Lüneburg, gedr. u. verlegt durch Johann und Heinrich die Sternen und werden verkaufft in Dantzig, bey Andreas Schimmeln [1648].
Lüneburg, druk. Johann i Heinrich Stern, (1648).
w 4ce, k. 16.

[Zawiera kalendarz z dedyk.:] Denen Bürgermeistern und gantzem Raht der Stadt Dantzig [k. 16] oraz Eikon ton mellonton Endechomenon [gr.] oder Astrologisches Bedencken im J. MDCXLIX (s. 36), również z dedyk. burm. i radzie m. Gdańska.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6303.