Nazwisko i imię:
Fademrecht Kaspar (Fademreich Caspar).
Tytuł:
Wichtige Religions Fragen von jetziger Zeit Kätzereyen, vorzeitten in Lateinischer Sprach aussgangen, jetzund aber [...] in Deutsche Sprach gebracht. Gedruckt zu Braunnssbergk bey George Schönfelss. Anno 1614.
Miejsce i rok wydania:
Braniewo, druk. Jerzy Schönfels, 1614.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 20. K. tyt. w ramce z ozdobn. Na odwr. k. tyt herb Weyerów, inicjały LW i ośmiowiersz, na k. 2 i 3 dedykacja podkomorzemu chełmińskiemu Ludwikowi Weyerowi, podpisana M.C. Fademrecht. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.722.
Dodatkowe:
[KVK:] (Por.) Wichtige Religions Fragen von jetziger Zeit Kätzereyen […]. Durch M. Casparum Fademrechtium, zu Ladecop... Pfarrherr [Verf.: Andrzej Jurgiewicz]. Cölln: Johann Kinckius, 1614. [17] Bl. Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Dh 1492 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:076671S [KVK:] (Por.) Wichtige Religions Fragen von jetziger Zeit Kätzereyen […]. Cölln: Johan Kinckhes, 1614. Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: 4 Polem. 2479 m – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:113409R_001,800,600
Całość:
Fademrecht Kaspar (Fademreich Caspar).
Wichtige Religions Fragen von jetziger Zeit Kätzereyen, vorzeitten in Lateinischer Sprach aussgangen, jetzund aber [...] in Deutsche Sprach gebracht. Gedruckt zu Braunnssbergk bey George Schönfelss. Anno 1614.
Braniewo, druk. Jerzy Schönfels, 1614.
w 4ce, k. 20.

K. tyt. w ramce z ozdobn. Na odwr. k. tyt herb Weyerów, inicjały LW i ośmiowiersz, na k. 2 i 3 dedykacja podkomorzemu chełmińskiemu Ludwikowi Weyerowi, podpisana M.C. Fademrecht.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.722.
[KVK:] (Por.) Wichtige Religions Fragen von jetziger Zeit Kätzereyen […]. Durch M. Casparum Fademrechtium, zu Ladecop... Pfarrherr [Verf.: Andrzej Jurgiewicz]. Cölln: Johann Kinckius, 1614. [17] Bl. Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Dh 1492 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:076671S
[KVK:] (Por.) Wichtige Religions Fragen von jetziger Zeit Kätzereyen […]. Cölln: Johan Kinckhes, 1614. Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München. Signatur: 4 Polem. 2479 m – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/12:113409R_001,800,600