Nazwisko i imię:
Domssdorff Achatius.
Tytuł:
Trauriger Frewden-Thon zu Ehren des [...] Gerhardt Truncken Bräutigams. Und der [...] Sabina des [...] Sigismund Meyenreiss, Bürgermeistern und dieser Zeit Königlichen H. Burggraffen [...] Tochter Braut. Auff dero Hochzeitlichen Ehren-Tag, so den 10. Junij Anno 1648. gehalten, gesetzet durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen [1648].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1648).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1929.
Całość:
Domssdorff Achatius.
Trauriger Frewden-Thon zu Ehren des [...] Gerhardt Truncken Bräutigams. Und der [...] Sabina des [...] Sigismund Meyenreiss, Bürgermeistern und dieser Zeit Königlichen H. Burggraffen [...] Tochter Braut. Auff dero Hochzeitlichen Ehren-Tag, so den 10. Junij Anno 1648. gehalten, gesetzet durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen [1648].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1648).
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1929.