Nazwisko i imię:
Domssdorff Achatius.
Tytuł:
Preusch-Confect bey dem Hochzeitlichen Ehren-FreudenTage des [...] Samuel Corellen Predigers zu Preuschmarckt [...] mit [...] Elisabeth, des [...] Martin Preussen [...] nachgelassenen Tochter Braut. So gehalten den 19. Julij: Auffgesetzet durch [...]. Elbing, durch Achatium Corellen 1656.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1950.
Całość:
Domssdorff Achatius.
Preusch-Confect bey dem Hochzeitlichen Ehren-FreudenTage des [...] Samuel Corellen Predigers zu Preuschmarckt [...] mit [...] Elisabeth, des [...] Martin Preussen [...] nachgelassenen Tochter Braut. So gehalten den 19. Julij: Auffgesetzet durch [...]. Elbing, durch Achatium Corellen 1656.
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1950.