Nazwisko i imię:
Domssdorff Achatius.
Tytuł:
Ehren-Gedicht auff den hochzeitlichen Frewdentag des [...] Georgii Braunen, Brautigams mit der [...] Jungf. Elisabeth, des Weyland [...] Peter Freylings [...] Tochter, Braut. So gehalten den 26. Januarij [...]. Elbing, gedr. bey S. Wendel Bodenhausen Erben, 1643.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena mł., 1643.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1922.
Całość:
Domssdorff Achatius.
Ehren-Gedicht auff den hochzeitlichen Frewdentag des [...] Georgii Braunen, Brautigams mit der [...] Jungf. Elisabeth, des Weyland [...] Peter Freylings [...] Tochter, Braut. So gehalten den 26. Januarij [...]. Elbing, gedr. bey S. Wendel Bodenhausen Erben, 1643.
Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena mł., 1643.
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1922.