Nazwisko i imię:
Domssdorff Achatius.
Tytuł:
Auff den hochzeitlichen Ehrentag des [...] Hn. Heinrici Grünreuters, Wolbedienten Cantoris auff S. Annen Bräutigams, mit der [...] Margaretha Eichlerin, des [...] Hn Jacobi Degneri, Schuldienern und Organisten in der Königl. Newstadt Elbing, Braut, gestellet auff den 3. Maij durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1651.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1651.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1936.
Całość:
Domssdorff Achatius.
Auff den hochzeitlichen Ehrentag des [...] Hn. Heinrici Grünreuters, Wolbedienten Cantoris auff S. Annen Bräutigams, mit der [...] Margaretha Eichlerin, des [...] Hn Jacobi Degneri, Schuldienern und Organisten in der Königl. Newstadt Elbing, Braut, gestellet auff den 3. Maij durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1651.
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1651.
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1936.