Nazwisko i imię:
Domssdorff Achatius.
Tytuł:
Grab-Gedicht auff den tödtlichen Hintrit des [...] Jacobi Wilmson gewesenen Elbingschen Stadt Vogts [...] unter [...] Lorentz von der Linde Generalen Regiment wolbestalten Capitains, seines allten Deutschen Freundes. Elbing, gedr. bey Achatz Corellen 1656.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Na końcu: Epicedium, nap. Isr. Voidius. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1865 (Mylnie pod hasłem: Darmssdorff Achatius).
Całość:
Domssdorff Achatius.
Grab-Gedicht auff den tödtlichen Hintrit des [...] Jacobi Wilmson gewesenen Elbingschen Stadt Vogts [...] unter [...] Lorentz von der Linde Generalen Regiment wolbestalten Capitains, seines allten Deutschen Freundes. Elbing, gedr. bey Achatz Corellen 1656.
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
w 4ce, k. 4.

Na końcu: Epicedium, nap. Isr. Voidius.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1865 (Mylnie pod hasłem: Darmssdorff Achatius).