Nazwisko i imię:
Dach Simon (Dachius Simon).
Tytuł:
Einfältige und wolgemeinte Trostreimchen bey [...] Hintritt aus dieser Welt des Weiland [...] Sigismund Scharffen, Königl. Mayst. in Pohlen und Schweden Secretarien etc. welcher 1652 [...] dieser Sterbligkeit entbunden im 42. Jahr seines Alters [...] An die Hochbetrübte Fr. Witwe, Fraw Reginam [...]. [Królewiec] Gedr. durch Johann Reusner [1652].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, (1652).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4519.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Yi 851-2 = R – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:637993R_001,800,600 [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Einfaeltige und wolgemeinte Trostreimchen […], [Królewiec:] Gedruckt durch Johann Reusner, [1652]. Duennhaupt II 1152, 828; BLC German [17th] D 51; Biblioteka Uniwersytecka BUWr 354060; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Dach Simon (Dachius Simon).
Einfältige und wolgemeinte Trostreimchen bey [...] Hintritt aus dieser Welt des Weiland [...] Sigismund Scharffen, Königl. Mayst. in Pohlen und Schweden Secretarien etc. welcher 1652 [...] dieser Sterbligkeit entbunden im 42. Jahr seines Alters [...] An die Hochbetrübte Fr. Witwe, Fraw Reginam [...]. [Królewiec] Gedr. durch Johann Reusner [1652].
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, (1652).
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4519.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Yi 851-2 = R – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:637993R_001,800,600
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Einfaeltige und wolgemeinte Trostreimchen […], [Królewiec:] Gedruckt durch Johann Reusner, [1652]. Duennhaupt II 1152, 828; BLC German [17th] D 51; Biblioteka Uniwersytecka BUWr 354060; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21