Nazwisko i imię:
Calov Abraham (Calovius Abraham).
Tytuł:
Judicium theologicum repetitum de quaestionibus IV. Practicis 1. De dignoscendis haereticis a Catholicis. II. Sectariis et Nominibus discretivis. III. Admissione Reformatorum ad S. Synaxin Lutheranorum. IV. Usu Eucharistiae apud Papistas; Adversus Syncretistarum novissimum [...] pessimum M. Henricum Nicolai ex-professorem Gedanensem et Elbingensem adsertum ab [...]. Elbingae. Typis Corellianis 1658 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1658.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. [94]. [Dedyk.:] Senatui Reip. Elbingensis. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.863.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 125.
Całość:
Calov Abraham (Calovius Abraham).
Judicium theologicum repetitum de quaestionibus IV. Practicis 1. De dignoscendis haereticis a Catholicis. II. Sectariis et Nominibus discretivis. III. Admissione Reformatorum ad S. Synaxin Lutheranorum. IV. Usu Eucharistiae apud Papistas; Adversus Syncretistarum novissimum [...] pessimum M. Henricum Nicolai ex-professorem Gedanensem et Elbingensem adsertum ab [...]. Elbingae. Typis Corellianis 1658 [rz.].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1658.
w 4ce, s. [94].

[Dedyk.:] Senatui Reip. Elbingensis.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.863.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 125.