Nazwisko i imię:
(Dobrzensky Johann Ulrich).
Tytuł:
Magnificam funerationem viri [...] Johannis Ulrici Dobrzensky, liberi baronis ex antiqua et illustri domo Dobrziniec, haereditarii in Uderwangen, Ser. Principis Brandenb. consiliarii intimi, atque capitaneatus Hollandici in Borussia praefecti meritissimi, cives suos invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. Regiomonti, Praelo Reusneriano [22. Oct. 1670].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
Opis/komentarz:
folio, k. 8. [Tyt. nagł.:] [Ad] Magnificam funerationem viri […]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.342.
Całość:
(Dobrzensky Johann Ulrich).
Magnificam funerationem viri [...] Johannis Ulrici Dobrzensky, liberi baronis ex antiqua et illustri domo Dobrziniec, haereditarii in Uderwangen, Ser. Principis Brandenb. consiliarii intimi, atque capitaneatus Hollandici in Borussia praefecti meritissimi, cives suos invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. Regiomonti, Praelo Reusneriano [22. Oct. 1670].
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
folio, k. 8.

[Tyt. nagł.:] [Ad] Magnificam funerationem viri […].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.342.