Nazwisko i imię:
Abel Michael (Abelus Michael).
Tytuł:
Epithalamium in solennitatem nuptiarum [...] D[omi]ni Tidemanni Bohemi in Lagschau haereditarii sponsi et [...] Catharinae Dilgnerianae [...] Alberti Copsovii pie defuncti, relictae viduae, sponsae, honoris et observantiae ergo scriptum a [...] Nuptiae celebrabantur 29. Junij Anno 1604. Dantisci, typis Martini Rhodi [1604].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Marcin Rhode, (1604).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. K. tyt. w ramce z ozdobn., na końcu winieta. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1018.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1188. [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB, Wolfenbüttel. Signatur: 264.24 Quod. (14) – http://www.gbv.de/vd/vd17/23:266844G
Całość:
Abel Michael (Abelus Michael).
Epithalamium in solennitatem nuptiarum [...] D[omi]ni Tidemanni Bohemi in Lagschau haereditarii sponsi et [...] Catharinae Dilgnerianae [...] Alberti Copsovii pie defuncti, relictae viduae, sponsae, honoris et observantiae ergo scriptum a [...] Nuptiae celebrabantur 29. Junij Anno 1604. Dantisci, typis Martini Rhodi [1604].
Gdańsk, druk. Marcin Rhode, (1604).
w 4ce, k. 4.

K. tyt. w ramce z ozdobn., na końcu winieta.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1018.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1188.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB, Wolfenbüttel. Signatur: 264.24 Quod. (14) – http://www.gbv.de/vd/vd17/23:266844G