Nazwisko i imię:
Seckerwitz Johann (Seccervitius Joannes).
Tytuł:
Pomeraneidum […] libri quinque: quorum priores tres heroico, posteriores duo carmine elegiaco conscripti sunt. Index materiarum, in singulis libris, sub finem operis est adiectus. Gryphiswaldiae Typis Augustini Ferberi. Anno 1582 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Greifswald, druk. Augustin Ferber st., 1582.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 206, nlb. 2. [Tyt. nagł.:] Pomeraneidum Johannis Seccervitii libri quinque […]. Zawiera: Epithalamia, carmina do poszczeg. osób, hodoeporica, epicedia oraz inne utwory poetyckie jak Argo Stetinensis, Querela de peste Anclamensi. Na odwr. k. tyt. wiersz grecki podp. Matthaios Lykos [Wolf]. Dedykacja wstępna do książąt pomorskich: Jana Fryderyka, Bogusława, Ernesta Ludwika, Barnima i Kazimierza. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.92.
Całość:
Seckerwitz Johann (Seccervitius Joannes).
Pomeraneidum […] libri quinque: quorum priores tres heroico, posteriores duo carmine elegiaco conscripti sunt. Index materiarum, in singulis libris, sub finem operis est adiectus. Gryphiswaldiae Typis Augustini Ferberi. Anno 1582 [rz.].
Greifswald, druk. Augustin Ferber st., 1582.
w 8ce, k. 206, nlb. 2.

[Tyt. nagł.:] Pomeraneidum Johannis Seccervitii libri quinque […].
Zawiera: Epithalamia, carmina do poszczeg. osób, hodoeporica, epicedia oraz inne utwory poetyckie jak Argo Stetinensis, Querela de peste Anclamensi. Na odwr. k. tyt. wiersz grecki podp. Matthaios Lykos [Wolf]. Dedykacja wstępna do książąt pomorskich: Jana Fryderyka, Bogusława, Ernesta Ludwika, Barnima i Kazimierza.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.92.