Nazwisko i imię:
Schober Hulderich (Schober Ulrich, Schoberus Huldericus).
Tytuł:
Olbiopolis [gr.] Seu Civitas beata Autore M. Huldrico Schobero: Ad Henricum Strobandum Burggrabium et Cos. Toruniensem. Lipsiae.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Leipzig, druk. Michael Lantzenberger, 1592).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 44. [Na końcu:] Imprimebat Michael Lanzenberger. Anno 1592 [rz]. Na s. tyt. miedzioryt: herb miasta z napisem w otoku: Porta Borussorum clavem docet esse Torunam, munitam turres, angelus esse piam. Nad herbem głowa anioła, wyżej dwuwiersz: Provida turrigeris sapientia moenibus urbes firmat et in media classica pace timet. U dołu na miedziorycie data 1592 pod nim m. dr. Na odwr. k. tyt. napis: Felix civitas, quae pacis tempore bella timet i dwie parafrazy wierszowane tej sentencji, k. A2 Epistola dedicatoria ad Henricum Strobandum. Książka daje wzory różnych rozwiązań metrycznych sentencji ku czci pokoju i miasta szczęśliwych (Olbiopolis) – Torunia. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.86 adl.
Dodatkowe:
[FBC:] Tekst edycji Zakład Narodowy im. Ossolińskich udostępnia [03.08.2009] w Internecie przez Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową. Sygnatura oryginału: XVI.O.1169 – http://www.dbc.wroc.pl/publication/3458
Całość:
Schober Hulderich (Schober Ulrich, Schoberus Huldericus).
Olbiopolis [gr.] Seu Civitas beata Autore M. Huldrico Schobero: Ad Henricum Strobandum Burggrabium et Cos. Toruniensem. Lipsiae.
B. m., b. r. (Leipzig, druk. Michael Lantzenberger, 1592).
w 8ce, k. 44.

[Na końcu:] Imprimebat Michael Lanzenberger. Anno 1592 [rz].
Na s. tyt. miedzioryt: herb miasta z napisem w otoku: Porta Borussorum clavem docet esse Torunam, munitam turres, angelus esse piam. Nad herbem głowa anioła, wyżej dwuwiersz: Provida turrigeris sapientia moenibus urbes firmat et in media classica pace timet. U dołu na miedziorycie data 1592 pod nim m. dr. Na odwr. k. tyt. napis: Felix civitas, quae pacis tempore bella timet i dwie parafrazy wierszowane tej sentencji, k. A2 Epistola dedicatoria ad Henricum Strobandum.
Książka daje wzory różnych rozwiązań metrycznych sentencji ku czci pokoju i miasta szczęśliwych (Olbiopolis) – Torunia.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.86 adl.
[FBC:] Tekst edycji Zakład Narodowy im. Ossolińskich udostępnia [03.08.2009] w Internecie przez Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową. Sygnatura oryginału: XVI.O.1169 – http://www.dbc.wroc.pl/publication/3458