Nazwisko i imię:
Wykład.
Tytuł:
Wykład Snow Nocnych Dowcipnemu Czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach iego z siedmiu Planet, i dwunastu Znamion Niebieskich Prognostyku. Alfabetycznie Sporządzony. Do tego przydana iest Praktyka Pitagoresa wielkiego Filozofa a oraz inne dla nauki i ciekawości krotofilne na Litery z całego Alfabetu Praktykowania. Przedrukowane.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (po 1793?).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 24 (A-C8). Por. XXXIII, 430 (egz. z Bibl. Ossolineum).
Lokalizacja:
Warszawa, Bibl. Uniwersytecka
Całość:
Wykład.
Wykład Snow Nocnych Dowcipnemu Czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach iego z siedmiu Planet, i dwunastu Znamion Niebieskich Prognostyku. Alfabetycznie Sporządzony. Do tego przydana iest Praktyka Pitagoresa wielkiego Filozofa a oraz inne dla nauki i ciekawości krotofilne na Litery z całego Alfabetu Praktykowania. Przedrukowane.
B. m., b. r. (po 1793?).
w 8ce, k. 24 (A-C8).
Por. XXXIII, 430 (egz. z Bibl. Ossolineum).

Warszawa, Bibl. Uniwersytecka