Nazwisko i imię:
Urański Jan.
Tytuł:
Monodia Albo Załobne Wiersze na nieśmiertelną pamiątkie [sic] Swiętobliwie zeszłego. Je[g]o M. P. P. Ierzego Kolendy. Pogrzebionego przy Cerkwie zeyśćiá żywotdáiącego [sic] ś. Duchá Brátskiey Wilenskiey. Napisane Przez Iana Uranskiego Stud: Poet: Coll: Wil: S. D. Roku 1629. Cżerwcá 25, Dniá.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Wilno?, 1629).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8.
Lokalizacja:
Kórnik — Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej)
Całość:
Urański Jan.
Monodia Albo Załobne Wiersze na nieśmiertelną pamiątkie [sic] Swiętobliwie zeszłego. Je[g]o M. P. P. Ierzego Kolendy. Pogrzebionego przy Cerkwie zeyśćiá żywotdáiącego [sic] ś. Duchá Brátskiey Wilenskiey. Napisane Przez Iana Uranskiego Stud: Poet: Coll: Wil: S. D. Roku 1629. Cżerwcá 25, Dniá.
B. m., b. r. (Wilno?, 1629).
w 4ce, k. 8.
Kórnik — Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej)