Nazwisko i imię:
Albrecht Fryderyk Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albert Fryderyk).
Tytuł:
Landes Ordnung Des Hertzogthums Preussen, Auff Anno 77. zu Königsberg gehaltenem Landtage, beliebet und angenomen. Gedruckt zu Königsberg in Preussen, bey Georgen Osterbergem, Anno 1577 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 55. Na s. tyt. winieta trójk. z liści. Estr. XXI 54, tylko odsyłacz. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1650 adl.
Dodatkowe:
Estr. VIII 68, odsyłacz. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Landes Ordnung Des Hertzogthums Preussen [Von Gottes Gnaden Wir Albrecht Friedrich Marggraff zu Brandenburg]. Biblioteka Narodowa, sygn. egz.: BN.XVI.Qu.1183; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Albrecht Fryderyk Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albert Fryderyk).
Landes Ordnung Des Hertzogthums Preussen, Auff Anno 77. zu Königsberg gehaltenem Landtage, beliebet und angenomen. Gedruckt zu Königsberg in Preussen, bey Georgen Osterbergem, Anno 1577 [rz.].
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
w 4ce, k. 55.

Na s. tyt. winieta trójk. z liści.
Estr. XXI 54, tylko odsyłacz.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1650 adl.
Estr. VIII 68, odsyłacz.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Landes Ordnung Des Hertzogthums Preussen [Von Gottes Gnaden Wir Albrecht Friedrich Marggraff zu Brandenburg]. Biblioteka Narodowa, sygn. egz.: BN.XVI.Qu.1183; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21