Nazwisko i imię:
Schoenflissius Jędrzej (Andrzej).
Tytuł:
Ultimum Hominis Christiani Symbolum Albo Kazanie Pogrzebne Przy obchodzie pogrzebu Niegdy sławnego Pana Ierzego Sztrunka Kupca y Mieszczanina Wileńskiego a Seniora Kościoła Confes: Aug: w Wilnie dozornego. Ktory W roku ninieyszym 1634. Spokoynie w Panu zasnął, y iemu w ręce iego święte ducha swego oddał. Odprawowane 19. August. Przez X. Andrzeia Schonflissiusa Kaznodzieię teyże Confess: w Wilnie. Psalm 116. v 7. Revertere anima mea in requiem tuam: Drukowano WIewiu, 1634.
Miejsce i rok wydania:
Jewie, (Druk. Bractwa św. Ducha), 1634.
Opis/komentarz:
Dedykowane synowi zmarłego – Marcinowi Sztrunkowi. Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 456.
Całość:
Schoenflissius Jędrzej (Andrzej).
Ultimum Hominis Christiani Symbolum Albo Kazanie Pogrzebne Przy obchodzie pogrzebu Niegdy sławnego Pana Ierzego Sztrunka Kupca y Mieszczanina Wileńskiego a Seniora Kościoła Confes: Aug: w Wilnie dozornego. Ktory W roku ninieyszym 1634. Spokoynie w Panu zasnął, y iemu w ręce iego święte ducha swego oddał. Odprawowane 19. August. Przez X. Andrzeia Schonflissiusa Kaznodzieię teyże Confess: w Wilnie. Psalm 116. v 7. Revertere anima mea in requiem tuam: Drukowano WIewiu, 1634.

Jewie, (Druk. Bractwa św. Ducha), 1634.
Dedykowane synowi zmarłego – Marcinowi Sztrunkowi.
Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 456.